Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol: Camwch i fyny i Disclosure UK

Disclosure Uk Hcp Leaflet 2023 Cymraeg

Publication date:

Publication ref: MA-0160-0223

Publication size: 2.39 MB

Download

Heddiw mae cleifion, y cyhoedd, archwilwyr a’r cyfryngau yn disgwyl i’r sector gofal iechyd fod yn agored ynghylch eu cydweithrediadau.

Mae Disclosure UK yn eich helpu i fod yn dryloyw ynghylch eich rhyngweithio â chwmnïau fferyllol.

Last modified: 16 October 2023

Last reviewed: 16 October 2023