Cydweithio a chydweithrediad: Pecyn cymorth ar gyfer y diwydiant a GIG Cymru

Cydweithio a chydweithrediad: Pecyn cymorth ar gyfer y diwydiant a GIG Cymru

Publication date:

Publication size: 0.44 MB

Download

Nod prosiectau Cydweithio a Chydweithrediad yw sicrhau 'enillion triphlyg' ar ffurf buddion i gleifion, y GIG a'r cwmni neu'r cwmnïau fferyllol dan sylw ac mae'n rhan allweddol o gynllun tymor hir Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal Cymdeithasol, Dyfodol Iachach i Gymru

Diwygiwyd cwestiwn 15 (t.6 & t.8) ym mis Chwefror 2022 i adlewyrchu naws Cod Ymarfer ABPI yn fwy cywir. Roedd y cwestiwn hwn yn darllen yn flaenorol "A yw'r holl bartneriaid yn glir pwy o fewn eu sefydliad yw'r llofnodwr i sicrhau y gellir ardystio Cytundebau Gweithio ar y Cyd / Cytundebau Cydweithio?"

Last modified: 20 September 2023

Last reviewed: 20 September 2023