Cydweithio a chydweithrediad: Pecyn cymorth ar gyfer y diwydiant a GIG Cymru
Cydweithio a chydweithrediad: Pecyn cymorth ar gyfer y diwydiant a GIG Cymru

Publication date:

Publication size: 0.44 MB

Download

Nod prosiectau Cydweithio a Chydweithrediad yw sicrhau 'enillion triphlyg' ar ffurf buddion i gleifion, y GIG a'r cwmni neu'r cwmnïau fferyllol dan sylw ac mae'n rhan allweddol o gynllun tymor hir Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal Cymdeithasol, Dyfodol Iachach i Gymru

TAGS
  • Devolved Nations - Cymru Wales