Cydweithio: Pecyn cymorth ar gyfer diwydiant a GIG Cymru

Cydweithio: Pecyn cymorth ar gyfer diwydiant a GIG Cymru

Publication date:

Publication size: 0.28 MB

Download

Nod prosiectau Cydweithio yw sicrhau ‘enillion triphlyg’ ar ffurf buddion i gleifion, y GIG a’r cwmni fferyllol neu gwmnïau dan sylw ac mae’n rhan allweddol o gynllun tymor hir Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, Cymru Iachach.

TAGS
  • Devolved Nations - Cymru Wales

Last modified: 20 September 2023

Last reviewed: 20 September 2023